En Joan Petit quan balla


EN JOAN PETIT COM BALLA,
BALLA, BALLA, BALLA;
EN JOAN PETIT COM BALLA,
BALLA AMB EL DIT.
AMB EL DIT, DIT, DIT,
ARA BALLA EN JOAN PETIT.

EN JOAN PETIT COM BALLA,
BALLA, BALLA, BALLA;
EN JOAN PETIT COM BALLA,
BALLA AMB LA MÀ.
AMB LA MÀ, MÀ, MÀ;
AMB EL DIT, DIT, DIT,
ARA BALLA EN JOAN PETIT.

EN JOAN PETIT COM BALLA,
BALLA, BALLA, BALLA;
EN JOAN PETIT COM BALLA,
BALLA AMB EL BRAÇ.
AMB EL BRAÇ, BRAÇ, BRAÇ;
AMB LA MÀ, MÀ, MÀ;
AMB EL DIT, DIT, DIT,
ARA BALLA EN JOAN PETIT.

EN JOAN PETIT COM BALLA,
BALLA, BALLA, BALLA;
EN JOAN PETIT COM BALLA,
BALLA AMB EL COLZE.
AMB EL COLZE, COLZE, COLZE;
AMB EL BRAÇ, BRAÇ, BRAÇ;
AMB LA MÀ, MÀ, MÀ;
AMB EL DIT, DIT, DIT,
ARA BALLA EN JOAN PETIT.

EN JOAN PETIT COM BALLA,
BALLA, BALLA, BALLA;
EN JOAN PETIT COM BALLA,
BALLA AMB EL CUL.
AMB EL CUL, CUL, CUL;
AMB EL COLZE, COLZE, COLZE;
AMB EL BRAÇ, BRAÇ, BRAÇ;
AMB LA MÀ, MÀ, MÀ;
AMB EL DIT, DIT, DIT,
ARA BALLA EN JOAN PETIT.